Colofon

Finyo GmbH
Maria-Einsiedel-Str. 13
81379 München
Telefon: +49 (163) 777 9007
E-Mail: hg@greinwalder.com
Amtsgericht München HRB 201 508
UStID: DE285500344
Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Hubert Greinwalder
Verantwoordelijk volgens § 10 Absatz 3 MDStV: Greinwalder Marketing Services GmbH

1.
In deze disclaimer wordt verstaan onder:
- de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
- de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
- gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
- u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
- de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
- schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2.
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de web-pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3.
De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

4.
De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

5.
De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

6.
De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Alle informatie is vrijblijvend en niet-bindend.

7.
Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

8.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

9.
De uitgever streeft ernaar het copyright te respecteren voor alle in de webpagina gebruikte afbeeldingen, geluidsdocumenten, foto, film- en videomateriaal, danwel door hem zelf geproduceerde afbeeldingen, geluidsdocumenten, foto, film- en videomateriaal te gebruiken of licentievrij materiaal te gebruiken. Al het binnen deze wegpagina gebruikt materiaal valt onder het copy- en eigendomsrecht van de geregistreerde eigenaars. Vermelding van de eigenaar garandeert niet dat diens rechten worden gerespecteerd. Het copyright voor gepubliceerd, door de uitgever zelf geproduceerde objecten verblijft uitsluitend bij de uitgever. Vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluids- en filmdocumenten en teksten in andere elektronische of gedrukte media en publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever niet toegestaan.

10.
De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

11.
U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

12.
Indien bepaalde regelingen niet van kracht zijn, is in de plaats van de nietige regeling de rechtmatige regeling van kracht. Overige regelingen staan los hiervan.

Programmering

Werbeagentur Doppelpack GMBH
Stadtplatz 1
A-5550 Radstadt
Telefon: +43 (0)6452 20220
E-Mail: office@doppelpack.com
Web: www.doppelpack.com

Disclaimer

1. Online-contents
The author reserves the right not to be responsible for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. Liability claims regarding damage caused by the use of any information provided, including any kind of information which is incomplete or incorrect, will therefore be rejected. All offers are not-binding and without obligation. Parts of the pages or the complete publication including all offers and information might be extended, changed or partly or completely deleted by the author without separate announcement.

2. Referrals and links
The Author is not responsible for any contents linked or referred to from his pages - unless he has full knowlegde of illegal contents and would be able to prevent the visitors of his site from viewing those pages. If any damage occurs by the use of information presented there, only the author of the respective pages might be liable, not the one who has linked to these pages. Furthermore the author is not liable for any postings or messages published by users of discussion boards, guestbooks or mailinglists provided on his page.

3. Copyright
The author intended not to use any copyrighted material for the publication or, if not possible, to indicate the copyright of the respective object. The copyright for any material created by the author is reserved. Any duplication or use of such diagrams, sounds or texts in other electronic or printed publications is not permitted without the author's agreement.

4. Legal force of this disclaimer
This disclaimer is to be regarded as part of the internet publication which you were referred from. If sections or individual formulations of this text are not legal or correct, the content or validity of the other parts remain uninfluenced by this fact.

© mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl